ÅrTittelKommune/selskapTemaLenkehf:doc_tagshf:doc_authorhf:doc_categories
Tildeling helse- og omsorgstjenester Nord-Fron2024nord-fronhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
PPT, spesialundervisning og tilrettelagt opplæring2024sondre-landbarnehage-og-skole
Eierskapskontroll – Lillehammer kommune2024lillehammerkommunale-selskaper-eierskapskontroll
Innlandet fylkeskommune – eierinteresser i energisektoren2024innlandet-fylkeskommunekommunale-selskaper-eierskapskontroll
Innlandet fylkeskommune som vegeier2024innlandet-fylkeskommunekommunale-selskaper-eierskapskontroll
PPT – Valdres, , , , , 2024etnedal nord-aurdal oystre-slidre sor-aurdal vang vestre-slidrebarnehage-og-skole
Forebyggende arbeid psykisk helse og rus2023lillehammerhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Varslingsrutiner og saksbehandling2023oyerannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Integrering av flyktninger, 2023gjovikannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm helse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Oppfølging av elever med behov for spesialundervisning2023innlandet-fylkeskommunebarnehage-og-skole
Organisering av spesialundervisning2023innlandet-fylkeskommunebarnehage-og-skole
Kommunedirektørens internkontroll2023sor-aurdalvirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Kommunedirektørens internkontroll2023etnedalvirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Kommunedirektørens internkontroll2023vangvirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Kommunedirektørens internkontroll2023nord-aurdalvirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Kommunedirektørens internkontroll2023oystre-slidrevirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Kommunedirektørens internkontroll2023vestre-slidrevirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Psykiske helsetjenester til ungdom i Lunner kommune, 2023lunnerbarnehage-og-skole helse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Kontraktsoppfølging2022jevnakervirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Eierskapskontroll2022innlandet-fylkeskommuneannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Gjøvik-Land barnevern, , 2022gjovik nordre-land sondre-landhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Interkommunalt barnevern Vestre Slidre og Vang, 2022vang vestre-slidrehelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Saksbehandling journalføring i Horisont Miljøpark IKS, 2022horisont-miljopark-iks ostre-totenkommunale-selskaper-eierskapskontroll
Felles barneverntjeneste i Valdres, , , 2022etnedal nord-aurdal oystre-slidre sor-aurdalhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Planlegging og gjennomføring av investeringer2022nord-fronvirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Helsesamarbeidet NGLMS, , , , , 2022dovre lesja lom sel skjak vagahelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Brukermedvirkning hjemmetjenesten2022oyerhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Psykisk helse barn og unge2022granhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Veiledning og saksbehandling byggesaker2022lillehammerplan-bygg-og-eiendom
Oppfølging av revisjonsrapport byggesak, oppmåling, brann og redning2022granplan-bygg-og-eiendom
Eiendomsforvaltning2022granplan-bygg-og-eiendom
Forvaltningsloven2022jevnakerannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Sosiale utfordringer og utenforskap2022gausdalhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Oppfølging av anbefalte tiltak for bedre økonomistyring i sektor oppvekst2022gjovikvirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Tildeling og oppfølging av tilskudd til næring og kultur2022innlandet-fylkeskommunevirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Psykososialt skolemiljø i Øyer2021oyerbarnehage-og-skole
Ansattes medbestemmelse og rett til informasjon2021innlandet-fylkeskommuneannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Oppfølging av samarbeidsavtalene om Gjøvikregionen barnevernvakt2021gjovikhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Psykisk helsearbeid for unge2021gjovikhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Habilitet og roller2021nordre-landannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Praktisering av bemannings- og pedagognorm i barnehagene2021lunnerbarnehage-og-skole
Eierskapskontroll Sør-Aurdal kommune2021sor-aurdalkommunale-selskaper-eierskapskontroll
Eierskapskontroll Etnedal kommune2021etnedalkommunale-selskaper-eierskapskontroll
Eierskapskontroll Nord-Aurdal kommune2021nord-aurdalkommunale-selskaper-eierskapskontroll
Eierskapskontrollk Vestre Slidre kommune2021vestre-slidrekommunale-selskaper-eierskapskontroll
Eierskapskontroll Øystre Slidre kommune2021oystre-slidrekommunale-selskaper-eierskapskontroll
Eierskapskontroll Vang kommune2021vangkommunale-selskaper-eierskapskontroll
Tannhelse for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie2021innlandet-fylkeskommunehelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Dialog og internkommunikasjon barnevernvakta2021gjovikhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Innkjøp – etterlevelse av regelverket2021lillehammerannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Elevdokumentasjon og tilgangskontroller2021innlandet-fylkeskommuneikt-og-personvern
Informasjonssikkerhet i IKT-systemer2021innlandet-fylkeskommuneikt-og-personvern
Forvaltning av næringsfond2020skjakplan-bygg-og-eiendom
Byggesak, oppmåling, brann og redning2020granplan-bygg-og-eiendom
Endringer i skolestruktur2020lillehammervirksomhetsstyring-internkontroll-og-okonomi
Bruk av digitale læringsressurser i VGS2020innlandet-fylkeskommunebarnehage-og-skole
Meldinger til barnevernet2020gausdalhelse-og-velferd-inkl-rus-og-barnevern
Sikkerhet og beredskap drikkevann2020lillehammerannet-herunder-ansakffelser-varsling-mm
Hopp rett ned til innholdet