E-post: postmottak@irev.no
Postadresse: Kirkegata 72, 2609 Lillehammer
Telefon: 61 22 25 68

Besøksadresser: 
Kirkegata 72, 2609 Lillehammer
Studievegen 7, 2815 Gjøvik
Ola Dahls gate 3, 2670 Otta

Organisasjonsnummer: 987 769 386

Faktura: Vi ønsker EHF faktura. Hvis faktura ikke kan sendes i EHF-format, sendes faktura i PDF-format til 987769386@autoinvoice.no

Image
Navn
Stilling
Kontaktinfo

Bjørg Hagen

Daglig leder

E-post: bjorg.hagen@irev.no

Kontor: 61 22 25 68

Mobil: 91 32 28 81

Steinar Christen Berg

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og fagansvarlig regnskapsrevisjon

E-post: steinar.christen.berg@irev.no

Kontor: 61 22 25 84

Mobil: 45 85 10 26

Anne Live Jensvoll

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

E-post: anne.live.jensvoll@irev.no

Kontor: 61 22 25 67

Mobil: 91 16 30 22

Adriana Baltatu

Regnskapsrevisor

E-post: adriana.baltatu@irev.no

Kontor: 61 22 25 60

Mobil: 47 91 48 63

Anne Line Solberg

Regnskapsrevisor

E-post: anne.line.solberg@irev.no

Kontor: 61 22 25 65

Mobil: 41 77 88 36

Anne Ingeborg Lein

Regnskapsrevisor

E-post: anne.ingeborg.lein@irev.no

Kontor: 61 22 25 64

Mobil: 98 20 72 33

Astrid Haga

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

E-post: astrid.haga@irev.no

Kontor: 61 22 25 66

Mobil: 41 14 79 84

Bjørn Gustavsen

Regnskapsrevisor

E-post: bjorn.gustavsen@irev.no

Kontor: 61 22 25 69

Mobil: 92 08 61 17

Heidi Floor Julusmoen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

E-post: heidi.floor.julusmoen@irev.no

Kontor: 61 22 25 71

Mobil: 91 17 06 68

Heidi Holm Olafsen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

E-post: heidi.holm.olafsen@irev.no

Kontor: 61 22 25 72

Mobil: 93 69 58 20

Ingebjørg S. Dybdal

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

E-post: ingebjorg.dybdal@irev.no

Kontor: 61 22 25 74

Mobil: 97 72 06 47

Knut Tormod Nereng

Regnskapsrevisor

E-post: knut.tormod.nereng@irev.no

Kontor: 61 22 25 30

Mobil: 92 83 00 63

Qingwen Yang

Regnskapsrevisor

E-post: qingwen.yang@irev.no

Kontor: 61 22 25 73

Mobil: 98 35 53 99

Siv Jensen Ellingsson

Regnskapsrevisor

E-post: siv.jensen.ellingsson@irev.no

Kontor: 61 22 25 83

Mobil: 40 63 79 91

Unn Romundgard

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

E-post: unn.romundgard@irev.no

Kontor: 61 22 25 86

Mobil: 48 27 99 57

Anette Karenstuen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

E-post: anette.karenstuen@irev.no

Kontor: 61 22 25 62

Mobil: 47 67 86 00

Guro Selfors Lund

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

E-post: guro.selfors.lund@irev.no

Kontor: 61 22 25 70

Mobil: 48 14 19 82

Kristian Lein

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

E-post: kristian.lein@irev.no

Kontor: 61 22 25 80

Mobil: 90 87 00 73

Hans Kristian Roen

Forvaltningsrevisor

E-post: hans.kristian.roen@irev.no

Kontor: 61 22 25 61

Mobil: 48 26 40 44

Ingvild Andreassen Granlund

Forvaltningsrevisor

E-post: ingvild.andreassen.granlund@irev.no

Kontor: 61 22 25 75

Mobil: 41 41 40 81

Jorun Gilje Buggeland

Forvaltningsrevisor

E-post: jorun.gilje.buggeland@irev.no

Kontor: 61 22 25 77

Mobil: 91 32 99 18

Kaija Skaare Lier

Forvaltningsrevisor

E-post: kaija.skaare.lier@irev.no

Kontor: 61 22 25 78

Mobil: 41 44 85 54

Tone Huuse Svesengen

Forvaltningsrevisor

E-post: tone.huuse.svesengen@irev.no

Kontor: 61 22 25 87

Mobil: 92 40 46 65

Astrid Gerdts

Forvaltningsrevisor

E-post: astrid.gerdts@irev.no

Kontor: 61 22 25 90

Mobil: 90 73 39 62

Rita Annett Kvamme

Personal- og administrasjonsrådgiver

E-post: Rita.Annett.Kvamme@irev.no

Kontor: 61 22 25 69

Mobil: 95 14 05 93

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Regnskapsrevisor

E-post: Anne.Hjelmstadstuen.Jorde@irev.no

Kontor: 61 22 25 91

Mobil: 97 69 17 28

Bilde av kontorbygget i Kirkegata
Hopp rett ned til innholdet