Psykiske helsetjenester til ungdom i Lunner kommune

Revisjonen har undersøkt helsetilbudet til ungdom med psykiske helseplager i Lunner kommune og hvordan tilbudet fungerer. Ettersom målgruppen ofte har behov for bistand fra flere tjenester, så revisjonen særlig på samarbeidet og samordningen mellom tjenestene. Kontrollutvalget ønsket et brukerperspektiv på undersøkelsen, og revisjonen innhentet derfor informasjon fra personer som yter hjelpetjenestene og ungdom med erfaring […]

Hopp rett ned til innholdet