Er du en samfunnsengasjert person som vil bidra til tillit i samfunnet og forbedring av offentlig sektor? Ønsker du deg en utfordrende, allsidig og meningsfylt jobb? Da kan Innlandet Revisjon IKS være stedet for deg.

Vi jobber med kommuner og fylkeskommuner som forvalter store verdier og yter viktige tjenester for innbyggerne. Revisjon bidrar til demokrati, tillit og forbedring i kommunene.

Våre regnskapsrevisorer utfører finansiell revisjon, samt veileder innenfor økonomi, regnskap og avgift.

Våre forvaltningsrevisorer gjennomfører systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse og måloppnåelse av kommunestyrets vedtak.

Som regnskapsrevisor må du ha bachelor eller master innen revisjon og/eller økonomi, samt god IT-kompetanse. Som forvaltningsrevisor må du ha master i økonomi, rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag.

Vi ønsker personer som:

  • raskt kan sette seg inn i nye fagområder
  • har gode samarbeidsevner
  • evne og vilje til å jobbe i team
  • har høy faglig integritet
  • bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Hvis du er interessert i å jobbe hos oss, send oss en åpen søknad.

 

To revisorer i dialog
Hopp rett ned til innholdet