Innlandet Revisjon IKS er etablert av fylkeskommunen og 24  kommuner i tidligere Oppland fylke for å gjennomføre lovpålagt revisjon.
Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til tillit til kommunal forvaltning, samt læring og forbedring i kommunene.

Våre tjenester:

Illustrasjon lokaler og utsikt fra kantinen
Aktuelt

Selskapet har de senere årene vært i sterk vekst, og vi har nå opprettet en stilling som personal- og administrasjonsrådgiver. Arbeidsoppgavene vil

Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier

Revisjonen har undersøkt Gjøvik kommunens arbeid med å bosette flyktninger og å gi deltakelse i introduksjonsprogrammet. Informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, intervjuer, og

Hopp rett ned til innholdet