Innlandet Revisjon IKS er etablert av fylkeskommunen og 24  kommuner i tidligere Oppland fylke for å gjennomføre lovpålagt revisjon.
Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til tillit til kommunal forvaltning, samt læring og forbedring i kommunene.

Våre tjenester:

Illustrasjon lokaler og utsikt fra kantinen
Aktuelt

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi i hvilken grad PP-tjenesten i Søndre Land kommune bidrar til at elever i grunnskolen får en opplæring

Vi er nå inne i den mest interessante og hektiske perioden av året. 24 av våre 25 eierkommuner har levert sine årsregnskaper

Kontrollutvalget i Lillehammer kommune ba Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en eierskapskontroll der vi skulle undersøke i hvilken grad kommunen utøver

Hopp rett ned til innholdet