Innlandet Revisjon IKS er etablert av fylkeskommunen og 24  kommuner i tidligere Oppland fylke for å gjennomføre lovpålagt revisjon.
Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til tillit til kommunal forvaltning, samt læring og forbedring i kommunene.

Våre tjenester:

Illustrasjon lokaler og utsikt fra kantinen
Aktuelt

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å undersøke i hvilken grad PP-tjenesten bidrar til at elever i grunnskolene i Valdres får en opplæring som

Nå på nyåret har vi fått to nye dyktige kollegaer. Astrid Gerdts er ansatt som forvaltningsrevisor og begynte 2. januar. Astrid er

I alle kommuner er de nye kontrollutvalgene i gang med sine møter og oppgaver. Innlandet revisjon er invitert til å gi en

Hopp rett ned til innholdet