Informasjon om regelverk, styreansvar og styrearbeid, omdanninger med mer finnes på sidene til Stiftelsestilsynet.

Stiftelser skal føre regnskap i henhold til:

 

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll jf. stiftelsesloven § 30 3.ledd.

Undertegning av årsregnskapet

Samtlige styremedlemmer og eventuelt daglig leder skal underskrive årsregnskapet og eventuell årsberetning jf. regnskapsloven § 3-5 1. ledd

Årsberetning

Årsberetning skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Det vil si at små foretak ikke har plikt til å utarbeide årsberetning. Små foretak er definert i regnskapsloven § 1-6.

Innsending av årsregnskapet og eventuelt årsberetning til Regnskapsregisteret

Årsregnskap og eventuell årsberetning skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsåret er avsluttet, dvs. innen 30. juni. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapet med noter, eventuell årsberetning og revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli.

Hopp rett ned til innholdet