Interkommunale selskaper (IKS)

Krav til årsbudsjett, årsregnskap, økonomiplan og årsberetning for interkommunale selskaper

Interkommunale selskaper kan i selskapsavtalen bestemme at de i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet skal da utarbeide budsjett og føre regnskap i henhold til:

Interkommunale samarbeid

Virksomheten skal utarbeide årsbudsjett, årsregnskap, økonomiplan og årsberetning etter kommuneloven og budsjett og regnskapsforskriften med særlige regler for interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap:

Gamle § 27 samarbeid må være omdannet til et interkommunalt råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest fire år etter det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Se mer i KDDs veileder om interkommunalt samarbeid.

Hopp rett ned til innholdet