Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret består av:

  • Espen Hagberg, styreleder, tlf. 915 58 170, e-post: espen@lrs.no
  • Hege Bogfjellmo, styrets nestleder
  • Camilla Melgård, styremedlem
  • Egil Haug, varamedlem
  • Grethe Løken, varamedlem
  • Kaija Skaare Lier, ansattes observatør

Styremedlemmene velges vanligvis for en periode på to år.  Det gjennomføres minimum fire styremøter pr. år. Selskapsavtalen gir føringer for styrets arbeid. 

Hopp rett ned til innholdet