Bjørg Hagen

Daglig leder

Bjørg har vært daglig leder i selskapet siden 2008. Hun er statsautorisert revisor, har mastergrad i offentlig revisjon og tilleggsutdannelse i ledelse. Bjørg har tidligere lang erfaring fra Skatteetaten både som revisor og leder.

E-post: bjorg.hagen@irev.no

Kontor: 61 22 25 68

Mobil: 91 32 28 81

Steinar Christen Berg

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og fagansvarlig regnskapsrevisjon

Steinar er statsautorisert revisor. Han har bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon. Steinar startet i selskapet i 2017 og har fra tidligere mange års erfaring fra privat revisjon.

E-post: steinar.christen.berg@irev.no

Kontor: 61 22 25 84

Mobil: 45 85 10 26

Anne Live Jensvoll

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Anne Live er utdannet jurist og har i tillegg mellomfag psykologi med fordypning i styring, organisasjon og ledelse. Hun har mange års arbeidserfaring fra departement, direktorat og statsforvalteren, og har hatt ulike lederoppgaver i om lag 20 år. Anne Live har arbeidet i Innlandet revisjon tidligere, og er nå leder og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon.

E-post: anne.live.jensvoll@irev.no

Kontor: 61 22 25 67

Mobil: 91 16 30 22

Adriana Baltatu

Regnskapsrevisor

Adriana har bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon og enkeltemner fra masterprogrammet i digitalisering og business analytics. Hun startet i selskapet i 2020 og har tidligere erfaring som økonomimedarbeider og markedssjef i ulike land i et internasjonalt konsern.

E-post: adriana.baltatu@irev.no

Kontor: 61 22 25 60

Mobil: 47 91 48 63

Anne Line Solberg

Regnskapsrevisor

Anne Line er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon. Anne Line startet i selskapet i 2018 og har fra tidligere mange års erfaring fra privat revisjon.

E-post: anne.line.solberg@irev.no

Kontor: 61 22 25 65

Mobil: 41 77 88 36

Anne Ingeborg Lein

Regnskapsrevisor

Anne Ingeborg er siviløkonom. Hun startet i selskapet i 2021 og har fra tidligere lang erfaring fra privat revisjon og erfaring som økonomiansvarlig.

E-post: anne.ingeborg.lein@irev.no

Kontor: 61 22 25 64

Mobil: 98 20 72 33

Astrid Haga

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Astrid er autorisert regnskapsfører. Hun har bachelor i regnskap og revisjon og i tillegg enkeltemner innenfor folkehelsearbeid og årsstudium i engelsk. Astrid startet i selskapet i 2021 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon og som regnskapsfører.

E-post: astrid.haga@irev.no

Kontor: 61 22 25 66

Mobil: 41 14 79 84

Bjørn Gustavsen

Regnskapsrevisor

Bjørn har studert regnskap og revisjon. Bjørn startet i selskapet i 2015 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon.

E-post: bjorn.gustavsen@irev.no

Kontor: 61 22 25 69

Mobil: 92 08 61 17

Heidi Floor Julusmoen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Heidi er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon med tilleggsutdannelse ved Skatteetatens revisorlinje. Heidi startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon og Skatteetaten.

E-post: heidi.floor.julusmoen@irev.no

Kontor: 61 22 25 71

Mobil: 91 17 06 68

Heidi Holm Olafsen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Heidi har bachelor i regnskap og revisjon. Hun startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon.

E-post: heidi.holm.olafsen@irev.no

Kontor: 61 22 25 72

Mobil: 93 69 58 20

Ingebjørg S. Dybdal

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Ingebjørg er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon.
Ingebjørg startet i selskapet i 2008 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal og privat revisjon og som økonomiansvarlig.

E-post: ingebjorg.dybdal@irev.no

Kontor: 61 22 25 74

Mobil: 97 72 06 47

Knut Tormod Nereng

Regnskapsrevisor

Knut Tormod er diplomøkonom og har bachelor i revisjon. Han startet i selskapet vinteren 2023 og har fra tidligere mange års erfaring fra Skatteetaten med utvidet kontroll; analyse, utvelgelse, gjennomføring og ledelse av kontrollarbeidet.

E-post: knut.tormod.nereng@irev.no

Kontor: 61 22 25 30

Mobil: 92 83 00 63

Qingwen Yang

Regnskapsrevisor

Qingwen er autorisert regnskapsfører, har bachelor i regnskap og revisjon og master i software engineering. Qingwen startet i selskapet i 2022. Han har fra tidligere erfaring fra privat regnskap.

E-post: qingwen.yang@irev.no

Kontor: 61 22 25 73

Mobil: 98 35 53 99

Siv Jensen Ellingsson

Regnskapsrevisor

Siv er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon og allmennlærerutdanning. Siv startet i selskapet i 2019. Hun har fra tidligere mange års erfaring fra privat revisjon.

E-post: siv.jensen.ellingsson@irev.no

Kontor: 61 22 25 83

Mobil: 40 63 79 91

Tone Kommedal

Regnskapsrevisor

Tone har mastergrad i økonomi og ressursforvaltning i tillegg til psykologi grunnfag og enkeltemne i prosjektledelse. Hun startet i selskapet i 2022 og har fra tidligere mange års erfaring innen regnskap, økonomi og ledelse i privat sektor.

E-post: tone.kommedal@irev.no

Kontor: 61 22 25 63

Mobil: 95 78 25 06

Unn Romundgard

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Unn har bachelor i regnskap og revisjon. Hun startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon.

E-post: unn.romundgard@irev.no

Kontor: 61 22 25 86

Mobil: 48 27 99 57

Anette Karenstuen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Anette har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse og etterutdanning innen digital sikkerhetskultur. Hun har mange års erfaring fra offentlig forvaltning, i hovedsak som seniorrådgiver i NAV med arbeidsområder innen offentlige anskaffelser og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak. Anette begynte i selskapet i 2020 og har blant annet utført prosjekter knyttet til IKT-sikkerhet, innkjøp, internkontroll og interkommunale samarbeid.

E-post: anette.karenstuen@irev.no

Kontor: 61 22 25 62

Mobil: 47 67 86 00

Guro Selfors Lund

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Guro er statsviter (cand.polit.) og tar etterutdanning i rettsvitenskap. Hun har arbeidet med forvaltningsrevisjon i selskapet siden 2009 og har bred erfaring fra kommunal- og fylkeskommunal revisjon. Hun har gjennomført en rekke prosjekter bl.a. innenfor skole, helse, barnevern og internkontroll.

E-post: guro.selfors.lund@irev.no

Kontor: 61 22 25 70

Mobil: 48 14 19 82

Kristian Lein

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Kristian er samfunnsøkonom (cand.oecon.). Han har bred erfaring bl.a. fra høgskole og forskningsinstitusjoner. Kristian har arbeidet i selskapet siden 2008, og har gjennomført en rekke type prosjekter; blant annet innenfor økonomi- og virksomhetsstyring, kontraktsoppfølging, effektivitetsanalyser m.m.

E-post: kristian.lein@irev.no

Kontor: 61 22 25 80

Mobil: 90 87 00 73

Hans Kristian Roen

Forvaltningsrevisor

Hans Kristian har master i rettsvitenskap og bachelor i filosofi og idéhistorie. Han begynte i selskapet i 2021 og har i hovedsak arbeidet med prosjekter med ulike juridiske problemstillinger og eierstyring.

E-post: hans.kristian.roen@irev.no

Kontor: 61 22 25 61

Mobil: 48 26 40 44

Ingvild Andreassen Granlund

Forvaltningsrevisor

Ingvild har master i offentlig forvaltning (master of Public Administration) og har i tillegg et årsstudium i psykologi.  Ingvild har flere års arbeidserfaring fra NAV.  Hun begynte i selskapet i 2020 og har hatt prosjekter i fylkeskommunen innen blant annet ansattes rett til medvirkning, tannhelsetjenesten og tilskuddsforvaltning.

E-post: ingvild.andreassen.granlund@irev.no

Kontor: 61 22 25 75

Mobil: 41 41 40 81

Jorun Gilje Buggeland

Forvaltningsrevisor

Jorun er cand.polit med hovedfag i sosialantropologi, og har også religionsvitenskap og u-landsstudier i fagkretsen. Hun har bred arbeidserfaring fra blant annet kommune og fylkeskommune. Jorun begynte i selskapet i 2019 og har blant annet hatt prosjekter om skolemiljø, spesialundervisning og brukermedvirkning i helsetjenester.

E-post: jorun.gilje.buggeland@irev.no

Kontor: 61 22 25 77

Mobil: 91 32 99 18

Kaija Skaare Lier

Forvaltningsrevisor

Kaija har en master i menneskerettigheter, og i tillegg enkeltemner innen barnerett og utlendingsrett. Hun har tidligere jobbet i kommunal sektor, blant annet med integrering av flyktninger. Hun har også flere års erfaring med offentlig forvaltning gjennom klagesaksbehandling i Utlendingsnemnda (UNE) og rettshjelpsarbeid i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun begynte i selskapet i 2021 og har arbeidet med prosjekter knyttet til barnevern, psykiske helsetjenester og interkommunalt samarbeid og integrering.

E-post: kaija.skaare.lier@irev.no

Kontor: 61 22 25 78

Mobil: 41 44 85 54

Tone Huuse Svesengen

Forvaltningsrevisor

Tone er jurist (cand.jur.), tar etterutdanning i offentlig styring og ledelse. Hun kom til selskapet i 2022 fra Statsforvalteren der hun har mange års erfaring med tilsyn, rettighetsklager og opplæring ut mot kommuner. Tone har blant annet arbeidet med prosjekter knyttet til helse-, sosial- og barnevernstjenester og generell forvaltningsrett.

E-post: tone.huuse.svesengen@irev.no

Kontor: 61 22 25 87

Mobil: 92 40 46 65

Hopp rett ned til innholdet