Bjørg Hagen

Daglig leder

Bjørg har vært daglig leder i selskapet siden 2008. Hun er statsautorisert revisor, har mastergrad i offentlig revisjon og tilleggsutdannelse i ledelse. Bjørg har tidligere lang erfaring fra Skatteetaten både som revisor og leder.

E-post: bjorg.hagen@irev.no

Kontor: 61 22 25 68

Mobil: 91 32 28 81

Steinar Christen Berg

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og fagansvarlig regnskapsrevisjon

Steinar er statsautorisert revisor. Han har bachelor i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon. Steinar startet i selskapet i 2017 og har fra tidligere mange års erfaring fra privat revisjon.

E-post: steinar.christen.berg@irev.no

Kontor: 61 22 25 84

Mobil: 45 85 10 26

Anne Live Jensvoll

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Anne Live er utdannet jurist og har i tillegg mellomfag psykologi med fordypning i styring, organisasjon og ledelse. Hun har mange års arbeidserfaring fra departement, direktorat og statsforvalteren, og har hatt ulike lederoppgaver i om lag 20 år. Anne Live har arbeidet i Innlandet revisjon tidligere, og er nå leder og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon.

E-post: anne.live.jensvoll@irev.no

Kontor: 61 22 25 67

Mobil: 91 16 30 22

Adriana Baltatu

Regnskapsrevisor

Adriana har bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon og enkeltemner fra masterprogrammet i digitalisering og business analytics. Hun startet i selskapet i 2020 og har tidligere erfaring som økonomimedarbeider og markedssjef i ulike land i et internasjonalt konsern.

E-post: adriana.baltatu@irev.no

Kontor: 61 22 25 60

Mobil: 47 91 48 63

Anne Line Solberg

Regnskapsrevisor

Anne Line er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon. Anne Line startet i selskapet i 2018 og har fra tidligere mange års erfaring fra privat revisjon.

E-post: anne.line.solberg@irev.no

Kontor: 61 22 25 65

Mobil: 41 77 88 36

Anne Ingeborg Lein

Regnskapsrevisor

Anne Ingeborg er siviløkonom. Hun startet i selskapet i 2021 og har fra tidligere lang erfaring fra privat revisjon og erfaring som økonomiansvarlig.

E-post: anne.ingeborg.lein@irev.no

Kontor: 61 22 25 64

Mobil: 98 20 72 33

Astrid Haga

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Astrid er autorisert regnskapsfører. Hun har bachelor i regnskap og revisjon og i tillegg enkeltemner innenfor folkehelsearbeid og årsstudium i engelsk. Astrid startet i selskapet i 2021 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon og som regnskapsfører.

E-post: astrid.haga@irev.no

Kontor: 61 22 25 66

Mobil: 41 14 79 84

Bjørn Gustavsen

Regnskapsrevisor

Bjørn har studert regnskap og revisjon. Bjørn startet i selskapet i 2015 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon.

E-post: bjorn.gustavsen@irev.no

Kontor: 61 22 25 69

Mobil: 92 08 61 17

Heidi Floor Julusmoen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Heidi er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon med tilleggsutdannelse ved Skatteetatens revisorlinje. Heidi startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon og Skatteetaten.

E-post: heidi.floor.julusmoen@irev.no

Kontor: 61 22 25 71

Mobil: 91 17 06 68

Heidi Holm Olafsen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Heidi har bachelor i regnskap og revisjon. Hun startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon.

E-post: heidi.holm.olafsen@irev.no

Kontor: 61 22 25 72

Mobil: 93 69 58 20

Ingebjørg S. Dybdal

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Ingebjørg er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon.
Ingebjørg startet i selskapet i 2008 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal og privat revisjon og som økonomiansvarlig.

E-post: ingebjorg.dybdal@irev.no

Kontor: 61 22 25 74

Mobil: 97 72 06 47

Knut Tormod Nereng

Regnskapsrevisor

Knut Tormod er diplomøkonom og har bachelor i revisjon. Han startet i selskapet vinteren 2023 og har fra tidligere mange års erfaring fra Skatteetaten med utvidet kontroll; analyse, utvelgelse, gjennomføring og ledelse av kontrollarbeidet.

E-post: knut.tormod.nereng@irev.no

Kontor: 61 22 25 30

Mobil: 92 83 00 63

Qingwen Yang

Regnskapsrevisor

Qingwen er autorisert regnskapsfører, har bachelor i regnskap og revisjon og master i software engineering. Qingwen startet i selskapet i 2022. Han har fra tidligere erfaring fra privat regnskap.

E-post: qingwen.yang@irev.no

Kontor: 61 22 25 73

Mobil: 98 35 53 99

Siv Jensen Ellingsson

Regnskapsrevisor

Siv er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon og allmennlærerutdanning. Siv startet i selskapet i 2019. Hun har fra tidligere mange års erfaring fra privat revisjon.

E-post: siv.jensen.ellingsson@irev.no

Kontor: 61 22 25 83

Mobil: 40 63 79 91

Unn Romundgard

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Unn har bachelor i regnskap og revisjon. Hun startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon.

E-post: unn.romundgard@irev.no

Kontor: 61 22 25 86

Mobil: 48 27 99 57

Anette Karenstuen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Anette har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse og etterutdanning innen digital sikkerhetskultur. Hun har mange års erfaring fra offentlig forvaltning, i hovedsak som seniorrådgiver i NAV med arbeidsområder innen offentlige anskaffelser og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak. Anette begynte i selskapet i 2020 og har blant annet utført prosjekter knyttet til IKT-sikkerhet, innkjøp, internkontroll og interkommunale samarbeid.

E-post: anette.karenstuen@irev.no

Kontor: 61 22 25 62

Mobil: 47 67 86 00

Guro Selfors Lund

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Guro er statsviter (cand.polit.) og tar etterutdanning i rettsvitenskap. Hun har arbeidet med forvaltningsrevisjon i selskapet siden 2009 og har bred erfaring fra kommunal- og fylkeskommunal revisjon. Hun har gjennomført en rekke prosjekter bl.a. innenfor skole, helse, barnevern og internkontroll.

E-post: guro.selfors.lund@irev.no

Kontor: 61 22 25 70

Mobil: 48 14 19 82

Kristian Lein

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Kristian er samfunnsøkonom (cand.oecon.). Han har bred erfaring bl.a. fra høgskole og forskningsinstitusjoner. Kristian har arbeidet i selskapet siden 2008, og har gjennomført en rekke type prosjekter; blant annet innenfor økonomi- og virksomhetsstyring, kontraktsoppfølging, effektivitetsanalyser m.m.

E-post: kristian.lein@irev.no

Kontor: 61 22 25 80

Mobil: 90 87 00 73

Hans Kristian Roen

Forvaltningsrevisor

Hans Kristian har master i rettsvitenskap og bachelor i filosofi og idéhistorie. Han begynte i selskapet i 2021 og har i hovedsak arbeidet med prosjekter med ulike juridiske problemstillinger og eierstyring.

E-post: hans.kristian.roen@irev.no

Kontor: 61 22 25 61

Mobil: 48 26 40 44

Ingvild Andreassen Granlund

Forvaltningsrevisor

Ingvild har master i offentlig forvaltning (master of Public Administration) og har i tillegg et årsstudium i psykologi.  Ingvild har flere års arbeidserfaring fra NAV.  Hun begynte i selskapet i 2020 og har hatt prosjekter i fylkeskommunen innen blant annet ansattes rett til medvirkning, tannhelsetjenesten og tilskuddsforvaltning.

E-post: ingvild.andreassen.granlund@irev.no

Kontor: 61 22 25 75

Mobil: 41 41 40 81

Jorun Gilje Buggeland

Forvaltningsrevisor

Jorun er cand.polit med hovedfag i sosialantropologi, og har også religionsvitenskap og u-landsstudier i fagkretsen. Hun har bred arbeidserfaring fra blant annet kommune og fylkeskommune. Jorun begynte i selskapet i 2019 og har blant annet hatt prosjekter om skolemiljø, spesialundervisning og brukermedvirkning i helsetjenester.

E-post: jorun.gilje.buggeland@irev.no

Kontor: 61 22 25 77

Mobil: 91 32 99 18

Kaija Skaare Lier

Forvaltningsrevisor

Kaija har en master i menneskerettigheter, og i tillegg enkeltemner innen barnerett og utlendingsrett. Hun har tidligere jobbet i kommunal sektor, blant annet med integrering av flyktninger. Hun har også flere års erfaring med offentlig forvaltning gjennom klagesaksbehandling i Utlendingsnemnda (UNE) og rettshjelpsarbeid i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun begynte i selskapet i 2021 og har arbeidet med prosjekter knyttet til barnevern, psykiske helsetjenester og interkommunalt samarbeid og integrering.

E-post: kaija.skaare.lier@irev.no

Kontor: 61 22 25 78

Mobil: 41 44 85 54

Tone Huuse Svesengen

Forvaltningsrevisor

Tone er jurist (cand.jur.), tar etterutdanning i offentlig styring og ledelse. Hun kom til selskapet i 2022 fra Statsforvalteren der hun har mange års erfaring med tilsyn, rettighetsklager og opplæring ut mot kommuner. Tone har blant annet arbeidet med prosjekter knyttet til helse-, sosial- og barnevernstjenester og generell forvaltningsrett.

E-post: tone.huuse.svesengen@irev.no

Kontor: 61 22 25 87

Mobil: 92 40 46 65

Astrid Gerdts

Forvaltningsrevisor

Astrid er utdannet sosionom og har en mastergrad i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Hun har flere videreutdanninger, blant annet innen helserett, innovasjon i offentlig sektor og kommunikasjonsrådgivning. Astrid har arbeidet mye med tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling i kommuner de siste tjue årene. Hun startet i selskapet i 2024.

E-post: astrid.gerdts@irev.no

Kontor: 61 22 25 90

Mobil: 90 73 39 62

Rita Annett Kvamme

Personal- og administrasjonsrådgiver

Rita har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse. I tillegg har hun videreutdanning i offentlig rett/forvaltningsrett. Rita har lang erfaring som leder på ulike nivå innen kommunal forvaltning. De siste 10-12 årene hovedsakelig som HR-leder. Hun startet i selskapet i 2023.

E-post: Rita.Annett.Kvamme@irev.no

Kontor: 61 22 25 69

Mobil: 95 14 05 93

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Regnskapsrevisor

Anne Hjelmstadstuen Jorde er ansatt som regnskapsrevisor og begynte 1. februar. Anne har bachelorgrad i økonomi og administrasjon og mastergrad i økonomi og ressursforvaltning, samt årsstudium i norsk og internasjonal politikk. Hun har mange års erfaring fra kommunal forvalting gjennom ulike roller innenfor utredningsarbeid, HR og økonomi, og har jobbet som økonomisjef. Hun har også bakgrunn som folkevalgt.  Hun startet i selskapet 2024.

E-post: Anne.Hjelmstadstuen.Jorde@irev.no

Kontor: 61 22 25 91

Mobil: 97 69 17 28

Hopp rett ned til innholdet