Vi kan kommunal revisjon og har god kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder.

Vi kjenner kommunene og deres tjenesteområder. Det stilles strenge krav til revisors uavhengighet og objektivitet, og vi har taushetsplikt om det vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Vi gjennomfører våre tjenester i henhold til kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk.

Våre tjenester:

Hopp rett ned til innholdet