Representantskapet er selskapets høyeste organ. Kommunestyret i eierkommunene velger hver sin representant og vararepresentant. Valgene følger kommunestyreperioden.

Det innkalles til representantskapsmøter minst to ganger i året.

Representantskapsmøte behandler:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Årsmelding og regnskap
  • Overordnede mål og rettigheter for driften
  • Møtegodtgjørelse for deltakere i representantskap og styre
  • Valg av revisor og godtgjørelse
  • Rammer for låneopptak
  • Andre saker som er forberedt ved innkalling

Representantskapet velger tre styremedlemmer og to varamedlemmer som skal utgjøre selskapets styre. 

Våre eiere er:

Hopp rett ned til innholdet