Vi er på vakt for fellesskapets verdier.

Vi skal ha god kompetanse og være uavhengige og objektive. Alle ansatte skal arbeide for å nå selskapets mål, dele kunnskap og bidra til å videreutvikle selskapet.

Vårt mål er at kommunene opplever at vi bidrar til tillit og forbedring.

Hopp rett ned til innholdet