Innlandet Revisjon IKS er en kompetansevirksomhet med 25 ansatte fordelt på tre lokasjoner – Lillehammer, Gjøvik og Otta. Vi har solid kommunekunnskap og bred erfaring fra revisjon, forvaltning, utredning og forskning. Vi har et tverrfaglig kompetansemiljø med hovedvekt på revisjon, jus, samfunnsvitenskap og økonomi. Selskapets ansatte opprettholder og videreutvikler sin kompetanse gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning.

Vi er en del av kommunenes egenkontroll og er etablert for å utføre den lovpålagte revisjonen for eierne. Vi skal drive til selvkost, dvs. at vi ikke skal gå med overskudd over tid.

Innlandet Revisjon IKS er medlem i NKRF – Kontroll og revisjon i kommunene. NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentlig virksomhet.

Hopp rett ned til innholdet