Nå har kommunene valgt sine nye kontrollutvalg. Det er mange nye medlemmer i utvalgene, men også en del som har erfaring fra kontrollutvalgsarbeid tidligere. Å være medlem av et kontrollutvalg er en viktig oppgave. Utvalget er avgjørende for en velfungerende egenkontroll i kommunen. Vi i Innlandet revisjon ser fram til å samarbeide med alle de nye kontrollutvalgene som har valgt oss som revisor. Vi har samme mål om å bidra til tillit til kommunen.

 

På et av de første møtene i de nye kontrollutvalgene ønsker vi å gi informasjon om oss og hvilke tjenester vi kan bidra med. God dialog er viktig for et godt samarbeid.

 

Vi gleder oss  til å bli kjent med de nye kontrollutvalgene og ser fram til et godt samarbeid de neste fire årene.

Hopp rett ned til innholdet