Illustrasjon med to ansatte foran pc-ene

Vi er nå inne i den mest interessante og hektiske perioden av året. 24 av våre 25 eierkommuner har levert sine årsregnskaper og revisjon av årsregnskapene er godt i gang. Kommunene er store komplekse organisasjoner som gjenspeiles i regnskapet.  

Fagområdet regnskapsrevisjon har i dag 14 medarbeidere. I 2023 ble det levert 158 beretninger for revisjon av årsregnskapet 2022, i tillegg ble det levert 540 beretninger og rapporter knyttet til attestasjoner, merverdiavgiftskompensasjon, forenklet etterlevelseskontroll og avtalte kontrollhandlinger.  

Det er mange frister i tiden fremover og noen av de viktigste er:  

10. april: attestasjon av 1. termin merverdiavgiftskompensasjon

15. april: frist for revisjonsberetning for kommuner og kommunale foretak

30. april: frist for revisjonsberetning kirkelige fellesråd

2. mai: frist for attestasjon av antall personer med med psykisk utviklingshemming i kommunene og refusjonskravet knyttet til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

15. mai: frist for revisjonsberetning interkommunale selskaper

31. mai: frist for innlevering av skattemelding inkludert kontrolloppstilling for skattepliktige selskaper og kommuner

10. juni: frist for attestasjon av 2. termin merverdiavgiftskompensasjon

30. juni: frist for rapportering av forenklet etterlevelseskontroll, revisjonsberetning for stiftelser og legater og frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

31. juli: frist for innsendelse av regnskap for stiftelser og legater.

Hopp rett ned til innholdet