Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Guro er statsviter (cand.polit.) og tar etterutdanning i rettsvitenskap. Hun har arbeidet med forvaltningsrevisjon i selskapet siden 2009 og har bred erfaring fra kommunal- og fylkeskommunal revisjon. Hun har gjennomført en rekke prosjekter bl.a. innenfor skole, helse, barnevern og internkontroll.

E-post: guro.selfors.lund@irev.no

Mobil: 48 14 19 82

Hopp rett ned til innholdet