Lederne i kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal hadde sitt første møte med den nye sekretæren, Elin Marit Andgard, 19. januar.

De drøftet blant annet bestilling av felles foranalyse om datasikkerhet i skolene og oppfølging av revisjonsrapporten knyttet til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. Innlandet revisjon var med på deler av møtet.

På bildet sees lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen. Lederen for kontrollutvalget i Skjåk var ikke til stedet.

Bilde av lederne i kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal

Hopp rett ned til innholdet