NKRF inviterte til Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar. Målgruppen var blant annet kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer og revisorer. Om lag 450 personer var samlet og fikk servert mange interessant foredrag.

Flere av temaene var knyttet til åpenhet, ytringsfrihet og demokrati. Det var også andre faglige temaer som «Hva er barnevernsløftet?», «Cybersikkerhet i norske kommuner» og problemstillinger knyttet offentlige innkjøp. En rapport om dette viser at mange leverandører til det offentlige ikke opptrer i tråd med lover og regler.

I tillegg hadde programlederen, Håkon Haugsbø, interessante samtaler både med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og senere også med Tage Pettersen som er leder av kontrollutvalget i Moss (og stortingsrepresentant) og Ragnhild Aashaug som er seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. I begge disse samtalene var et av temaene hvorfor kontrollutvalgenes rolle er så viktig for å ivareta demokratiet og bidra til læring og forbedring i samfunnet.

På bildet sees programleder Håkon Haugsbø i samtale med Kristin Clemet, Tron Strand og Silje Aga Rognan om åpenhet i norsk forvaltning.

Hopp rett ned til innholdet