Bilde av et kontrollutvalg

I alle kommuner er de nye kontrollutvalgene i gang med sine møter og oppgaver. Innlandet revisjon er invitert til å gi en introduksjon til de nye kontrollutvalgene om selskapet, hva revisjon er og hvordan samhandlingen med kontrollutvalgene fungerer. Enkelte kontrollutvalg har regionale samlinger der flere kontrollutvalg er samlet til felles opplærings- og informasjonsdag, mens andre kontrollutvalg har invitert oss til et av sine møter. Nå har vi snart besøkt alle kontrollutvalgene. Vi håper å bidra til at de nye medlemmene forstår hvilken rolle revisjonen har, og vi synes også det er nyttig og hyggelig å hilse på medlemmene i de nye utvalgene. Bildet er tatt fra møtet i kontrollutvalget i Vestre Toten. I tillegg til utvalget er også sekretær Kjetil Solbrækken og daglig leder i Innlandet revisjon Bjørg Hagen til stede.

Hopp rett ned til innholdet