Bilde av kontorbygget på Lillehammer

Innlandet revisjon har hatt et hyggelig førjulsmøte med kontrollutvalgssekretariatene. Med på møtet var Kari Louise Hovland, Kjetil Solbrækken, Anne-Marte Før og Elin Marit Andgard som til sammen er sekretærer for 25 av de kontrollutvalgene vi er revisor for. På møtet ble det både utvekslet synspunkter og erfaringer fra året som har gått og diskutert hvordan samarbeidet kan utvikles videre. Temaene var blant annet knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekter, opplæring av nye kontrollutvalg og nyheter fra regnskapsrevisjon. 

 

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet og ønsker å bidra til at dette fortsetter.

Hopp rett ned til innholdet