Boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor» er kommet i ny utgave. Det framgår av forordet at det siden forrige utgave er kommet ny kommunelov med tilhørende forskrift om kontroll og revisjon. Ett av målene med den nye loven var å styrke den kommunale egenkontrollen. Boka er oppdatert i tråd med ny lov og forskrift samt med de tolkingsuttalelser mv. som er kommet etter at de nye bestemmelsene er trådt i kraft.

 

Boka er utgitt av NKRF.

Hopp rett ned til innholdet