Vi søker regnskapsrevisor

Vi søker en faglig dyktig person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse for finansiell revisjon av kommuner og kommunale virksomheter. Vi ønsker at du har master- eller bachelorgrad innenfor revisjon. Vi tilbyr faste stillinger med interessante, varierte arbeidsoppgaver og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881 eller fagansvarlig for regnskapsrevisjon Steinar Christen Berg tlf. 458 51 026 og hjemmesiden Irev.no. Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer, oppgi gjerne hvilket kontor det er ønskelig å arbeide. Søknadsfrist 16. oktober 2020. Nærmere informasjon om stillingen.