Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Hos oss får du stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag, gode kurs- og etterutdanningsmuligheter og fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis hjemmekontor. I perioden februar til mai er det hektisk, og noe overtid må påregnes. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer.

Vi søker en person med master eller bachelorgrad innen revisjon og/eller økonomi samt god IT-kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Finansiell revisjon av kommuner og kommunale virksomheter
 • Kontrollere at kommuner etterlever bestemmelser innen økonomiområdet
 • Attestere merverdiavgiftkompensasjon og tilskudd kommunen mottar
 • Gi veiledning innen økonomi, regnskap og avgift

Vi vektlegger:

 • Erfaring fra offentlig eller privat revisjon
 • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer
 • Analytiske egenskaper, objektivitet og evne til etisk refleksjon
 • Gode samarbeidsevner og lagånd
 • Evne og vilje til å dele og lære av erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring av oppgaveløsningen
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Personlige egenskaper, herunder evne til å inngi tillit, stå-på-vilje og godt humør

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring ved start og løpende etterutdanning
 • Mulighet for oppdragsansvar
 • Fast stilling med god pensjonsordning i KLP og lønn etter avtale
 • Trivelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis hjemmekontor

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagansvarlig for regnskapsrevisjon Steinar Christen Berg tlf. 458 51 026 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881. 

Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Kirkegata 72, 2609 Lillehammer, oppgi gjerne hvilket kontor det er ønskelig å arbeide. 

Hopp rett ned til innholdet