Selskapskontroll – Lillehammer skifestival AS

Formålet med denne selskapskontrollen er å vurdere hvordan Lillehammer Skifestival AS har vært drevet og fulgt opp av selskapets styre, samt fra kommunen som eier. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.