Selskapskontroll – Ansettelser i Nord-Gudbrandsdal Regionråd

Formålet med prosjektet er å gå gjennom hvordan de aktuelle ansettelsene er foretatt og vurdere om de er foretatt innenfor Regionrådets vedtak og retningslinjer, samt regelverk som legger rammer for habilitet ved slike ansettelser. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.