Forvaltningsrevisor

Astrid er utdannet sosionom og har en mastergrad i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Hun har flere videreutdanninger, blant annet innen helserett, innovasjon i offentlig sektor og kommunikasjonsrådgivning. Astrid har arbeidet mye med tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling i kommuner de siste tjue årene. Hun startet i selskapet i 2024.

E-post: astrid.gerdts@irev.no

Mobil: 90 73 39 62

Hopp rett ned til innholdet