Forvaltningsrevisor

Tone er jurist (cand.jur.), tar etterutdanning i offentlig styring og ledelse. Hun kom til selskapet i 2022 fra Statsforvalteren der hun har mange års erfaring med tilsyn, rettighetsklager og opplæring ut mot kommuner. Tone har blant annet arbeidet med prosjekter knyttet til helse-, sosial- og barnevernstjenester og generell forvaltningsrett.

E-post: tone.huuse.svesengen@irev.no

Kontor: 61 22 25 87

Mobil: 92 40 46 65

Hopp rett ned til innholdet