Forvaltningsrevisor

Kaija har en master i menneskerettigheter, og i tillegg enkeltemner innen barnerett og utlendingsrett. Hun har tidligere jobbet i kommunal sektor, blant annet med integrering av flyktninger. Hun har også flere års erfaring med offentlig forvaltning gjennom klagesaksbehandling i Utlendingsnemnda (UNE) og rettshjelpsarbeid i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun begynte i selskapet i 2021 og har arbeidet med prosjekter knyttet til barnevern, psykiske helsetjenester og interkommunalt samarbeid og integrering.

E-post: kaija.skaare.lier@irev.no

Mobil: 41 44 85 54

Hopp rett ned til innholdet