Forvaltningsrevisor

Jorun er cand.polit med hovedfag i sosialantropologi, og har også religionsvitenskap og u-landsstudier i fagkretsen. Hun har bred arbeidserfaring fra blant annet kommune og fylkeskommune. Jorun begynte i selskapet i 2019 og har blant annet hatt prosjekter om skolemiljø, spesialundervisning og brukermedvirkning i helsetjenester.

E-post: jorun.gilje.buggeland@irev.no

Mobil: 91 32 99 18

Hopp rett ned til innholdet