Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Heidi er statsautorisert revisor. Hun har bachelor i regnskap og revisjon med tilleggsutdannelse ved Skatteetatens revisorlinje. Heidi startet i selskapet i 2005 og har fra tidligere mange års erfaring fra kommunal revisjon og Skatteetaten.

E-post: heidi.floor.julusmoen@irev.no

Mobil: 91 17 06 68

Hopp rett ned til innholdet