Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Anne Live er utdannet jurist og har i tillegg mellomfag psykologi med fordypning i styring, organisasjon og ledelse. Hun har mange års arbeidserfaring fra departement, direktorat og statsforvalteren, og har hatt ulike lederoppgaver i om lag 20 år. Anne Live har arbeidet i Innlandet revisjon tidligere, og er nå leder og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon.

E-post: anne.live.jensvoll@irev.no

Mobil: 91 16 30 22

Hopp rett ned til innholdet