Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Anette har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse og etterutdanning innen digital sikkerhetskultur. Hun har mange års erfaring fra offentlig forvaltning, i hovedsak som seniorrådgiver i NAV med arbeidsområder innen offentlige anskaffelser og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak. Anette begynte i selskapet i 2020 og har blant annet utført prosjekter knyttet til IKT-sikkerhet, innkjøp, internkontroll og interkommunale samarbeid.

E-post: anette.karenstuen@irev.no

Kontor: 61 22 25 62

Mobil: 47 67 86 00

Hopp rett ned til innholdet