Innlandet Revisjon IKS er valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune

Innlandet Revisjon IKS ble i fellesnemdas møte 19.09.2019 valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune.