Innlandet revisjon har i høst hatt kvalitetskontroll. Vi fikk gode tilbakemeldinger på revisjonen vi har gjort.                                          

NKRF er en faglig interesseorganisasjon for kontroll og revisjon i kommunene som blant annet gjennomfører kvalitetskontroller. Kontrollene skal sikre at revisjonsselskapene utfører sine oppgaver i tråd med de reglene og standardene som gjelder for kommunal revisjon.  Noen selskaper blir hvert år plukket ut til kvalitetskontroll og i år var det vår tur. I kvalitetskontrollen gjennomgås vårt kvalitetssikringssystem og konkrete oppdrag vi har gjennomført siste året.  I forbindelse med kontrollen har vi både hatt møter med kontrollørene og fått skriftlig tilbakemelding. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på arbeidet vi har gjort. Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon vurderes hver for seg og vurderingen konkluderer med godkjent/ ikke godkjent. Vi fikk GODKJENT innenfor begge fagfelt😊. Vi er stolte av det arbeidet våre revisorer gjør.  

 

Hopp rett ned til innholdet