Forvaltningsrevisjonsrapport – Sikring av undervisning ved lærerfravær, Oppland fylkeskommune

Formålet med denne undersøkelsen er å presentere regelverket som er gjeldende på området, og å kartlegge hvilke rutiner som finnes hos fylkeskommunen og skolene på det aktuelle området. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.