Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helse og rus, Øyer kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke tjenester og tilbud til personer med psykiske plager/lidelser og rusmisbruk.  Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.