Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i spesialundervisningen, Oppland fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å gi kontrollutvalget informasjon om kvaliteten på spesialundervisningen ved utvalgte videregående skoler i Oppland. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.