Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet i IKT- systemer, Innlandet fylkeskommune

Formålet med revisjonen er å sette fokus på informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen og hvordan fylkeskommunen sikrer inforamson i utvalgte IKT-systemer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.