Forvaltningsrevisjonsrapport – Individuelle planer – Kommunalt Psykiatri og Rusarbeid, Gausdal kommune

Målet med prosjektet er å kartlegge og vurdere hvordan kommunen følger opp plikten til å utarbeide og følge opp individuelle planer innen området rus og psykisk helse. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.