Forvaltningsrevisjonsrapport – Habilitet for politikere som også er ansatte i kommunen, Søndre Land kommune

Formålet med undersøkelsen er ifølge kontrollutvalget å bidra til at kommunestyret og kommunens øvrige innbyggere har størst mulig tillit til kommunens saksbehandling, herunder etterlevelsen av regelverket om habilitet. Formålet er også å bidra med informasjon som kan benyttes i folkevalgtopplæringen i ny valgperiode. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.