Forvaltningsrevisjonsrapport, Gjøvik – Land Barnevern

Formålet med revisjonen er å undersøke i hvilken grad barnevernet har lyktes i å etablere en tjeneste som oppfyller samarbeidsavtalens krav til tjenesten og å kartlegge status samt utvikling i ressursbruk og saksmengde før og etter etableringen av Gjvøik og Land barneverntjeneste. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.