Forvaltningsrevisjonsrapport – Forsvarlig utredning av saker til politiske behandling. Sak 72/18 Offentlig lekeplass Jevnaker torg

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke de ulike forholdene knyttet til utredning, vedtak og bygging av lekeplassen ved Jevnaker Torg som kontrollutvalget var opptatt av. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.