Forvaltningsrevisjonsrapport – Etterlevelse Habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer, Vestre Toten kommune

Målet med undersøkelsen er å gjennomgå to konkrete saker som er behandlet i utvalg for teknisk drift og plansaker, med fokus på om det er forhold som indikerer brudd på etterlevelse av habilitetsbestemmelser og kommunens etiske retningslinjer. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.