Forvaltningsrevisjonsrapport – Elevdokumentasjon og tilgangstyring i VGS, Innlandet fylkeskommune

Formålet med revisjonen er å sette fokus på tilgasstyring i utvalgte IKT-systemer i videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.