I denne revisjonen undersøkte vi Øyer kommunes behandling av varslingssaker på systemnivå.

Problemstillingene var i hvilken grad Øyer kommune har tilrettelagt for en god varslingskultur, har et velfungerende varslingssystem og om kommunen hadde behandlet varslingssaker i tråd med egne varslingsrutiner og andre saksbehandlingskrav. For å undersøke dette gjennomgikk vi blant annet samtlige varslingssaker kommunen hadde behandlet, og vi undersøkte kommunens varslingsrutiner og hvordan disse ble praktisert.

Konklusjonen var at Øyer kommune har utarbeidet varslingsrutiner med utgangspunkt i KS sin veileder og at rutinene oppfyller lovens minstekrav. Varslingsrutinene var tilgjengelige for arbeidstakerne og var stort sett kjent i organisasjonen. Når det gjelder kommunens behandling av varslingssaker, var det imidlertid en del svakheter.  Kommunen har hatt problemer med å identifisere hva som er varslingssaker og dette medfører en risiko for at varslingssaker ikke ble identifisert og behandlet i samsvar med lovkrav og interne rutiner.

Du kan lese rapporten her.

Hopp rett ned til innholdet