I 2019 ble det avtalt at Hafslund og Eidsiva skulle slås sammen til dagens Eidsivakonsern.  «Gamle» Eidsiva var eid av kommuner og fylkeskommuner i Innlandet. I dag eier Oslo kommune gjennom Hafslund 50 % og kommuner/fylkeskommunen i Innlandet eier gjennom Innlandet Energi Holding ca. 50 %. (Åmot kommune eier sine aksjer i Eidsiva direkte.) Formålet med revisjonen har vært å undersøke i hvilken grad eierinteressene til Innlandskommunene ivaretas i det nye selskapet.

 

I prosjektarbeidet har vi undersøkt behandlingen av flere saker i flere ledd i eierstrukturen.

 

Vi mener at hensikten med sammenslåingen i stor grad er oppnådd. Så langt vi har sett har samarbeidet fungert godt. Samtidig er det noen prinsipielle utfordringer knyttet til balansen mellom eierne. Oslo kommune har blant annet mer administrativ kapasitet og bedre forutsetninger for å følge opp Eidsiva enn eierkommunene i Innlandet, og Hafslund er selv en stor aktør innenfor kraftbransjen. Innlandseierne er relativt små hver for seg, og sammenslutningen gjennom Innlandet Energi Holding gir ikke reell  «motvekt» til  å oppnå balanse.

 

I tillegg er styret i Eidsiva Energi AS sammensatt slik at Innlandsierne har valgt to uavhengige styremedlemmer, mens alle styremedlemmer fra Oslo kommer fra konsernledelsen i Hafslund. Revisjonen har anbefalt at fylkeskommunen bør sette i gang en prosess som tar sikte på å sikre at det velges uavhengige styremedlemmer fra begge «sider».  I samme prosess bør det vurderes om det bør fremmes at styreleder og nestleder skal være uavhengig av eierne.

 

Du kan lese rapporten her

Hopp rett ned til innholdet