Innlandet Revisjon samarbeider med fem ulike kontrollutvalg. Den 19. desember var disse invitert til førjulsmøte. Elin Marit Angard som begynner i et vikariat som kontrollutvalgssekretær for kommunene i Nord-Gudbrandsdal 1.1.23, var også med.

Temaene i møtet var:

  • informasjon og erfaringsutveksling knyttet til leverte revisjonsrapporter
  • hvordan bestillingsdialogen bør være for å få prosjekter som treffer kontrollutvalgenes ønsker
  • nyheter og aktuelt fra regnskapsrevisjon

Vi hadde også en dialog om hvordan få til en god overgang mellom nytt og gammelt kontrollutvalg og hvilken rolle bør Innlandet revisjon ha overfor nye kontrollutvalg til høsten. Det var hyggelig og nyttig å treffes, og vi satser på å gjenta dette.

Hopp rett ned til innholdet