Eierskapskontroll, Nord-Fron kommune

Innlandet Revisjon har foretatt en eierskapskontroll i Nord-Fron kommune. Vi har undersøkt om kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine, og om kommunen fører kontroll med sine eierinteresser. Rapporten anbefaler i tråd med kommunestyrets vedtak at Nord-Fron kommune bør utarbeide eierskapsmelding minst én gang pr kommunestyreperiode. Kommunen bør i henhold til egen eierskapsmelding lage eierskapsmeldinger for enkeltselskaper. Med utgangspunkt styremedlemmers ansvar og uavhengighet bør dessuten Nord-Fron ikke ha bestemmelser som pålegger enkelte styremedlemmer ansvar for oppfølging og kommunikasjon mot kommunen. Rapporten er lagret under fanen for selskapskontroll.