Vi søker regnskapsrevisor

Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Hos oss får du stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag, gode kurs- og etterutdanningsmuligheter og fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis hjemmekontor. I perioden februar til […]

Forslag til endringer i IKS-loven

Bilde av Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nå kommet med lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Der foreslås det at alle IKS som er omfattet av offentlighetsloven skal ha åpne møter i representantskapet, men man går ikke videre med forslaget om krav til åpne styremøter. Regjeringen foreslår å lovfeste at […]

Lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal har hatt felles møte

Lederne i kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal hadde sitt første møte med den nye sekretæren, Elin Marit Andgard, 19. januar. De drøftet blant annet bestilling av felles foranalyse om datasikkerhet i skolene og oppfølging av revisjonsrapporten knyttet til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. Innlandet revisjon var med på deler av møtet. På bildet sees lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen. […]

Hopp rett ned til innholdet