Vi søker regnskapsrevisor

Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Hos oss får du stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag, gode kurs- og etterutdanningsmuligheter og fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis hjemmekontor. I perioden februar til […]

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om interkommunalt samarbeid

Bilde av forsiden til veilederen

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en veileder om regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven. Veilederen gjør rede for reglene for vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd. I tillegg har veilederen generelle kapitler om muligheter og begrensninger for interkommunalt samarbeid og kjennetegn på ulike samarbeidsmodeller. Lovlige samarbeidsformer for kommunene jf. Kommuneloven §17-1 er: […]

Innlandet revisjon ser fram til å samarbeide med nye de kontrollutvalgene

Nå har kommunene valgt sine nye kontrollutvalg. Det er mange nye medlemmer i utvalgene, men også en del som har erfaring fra kontrollutvalgsarbeid tidligere. Å være medlem av et kontrollutvalg er en viktig oppgave. Utvalget er avgjørende for en velfungerende egenkontroll i kommunen. Vi i Innlandet revisjon ser fram til å samarbeide med alle de […]

Forslag til endringer i IKS-loven

Bilde av Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nå kommet med lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Der foreslås det at alle IKS som er omfattet av offentlighetsloven skal ha åpne møter i representantskapet, men man går ikke videre med forslaget om krav til åpne styremøter. Regjeringen foreslår å lovfeste at […]

Lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal har hatt felles møte

Lederne i kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal hadde sitt første møte med den nye sekretæren, Elin Marit Andgard, 19. januar. De drøftet blant annet bestilling av felles foranalyse om datasikkerhet i skolene og oppfølging av revisjonsrapporten knyttet til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. Innlandet revisjon var med på deler av møtet. På bildet sees lederne for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen. […]

Hopp rett ned til innholdet