Ansatte

 

Ansatte Arbeids-område Stilling Utdanning Telefon og

e-post

Hagen, Bjørg Selskapsledelse

Revisjon

Daglig leder Master i offentlig revisjon

Statsautorisert revisor

913 22 881

61 22 25 68

bjorg.hagen@irev.no

Grefsrud, Reidun Forvaltnings-revisjon Fagansvarlig, oppdrags-ansvarlig revisor Cand. Oecon 951 36 962

61 22 25 82

reidun.grefsrud@irev.no

Lein, Kristian Forvaltnings-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Cand. Oecon 908 70 073

61 22 25 80

kristian.lein@irev.no

Lund, Guro Selfors Forvaltnings-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Cand. Polit 481 41 982

61 22 25 70

guro.selfors.lund@irev.no

Buggeland, Jorun Gilje Forvaltnings-revisjon Revisor Cand.Polit 91 32 99 18

61 22 25 77

jorun.gilje.buggeland@irev.no

Granlund, Ingvild Andreassen Forvaltnings-revisjon Revisor Master i moderne forvaltning 41 41 40 81

61 22 25 75

ingvild.andreassen.granlund@irev.no

Grini, Tove Forvaltnings-revisjon Revisor Høyskole-kandidat, kommunal revisjon 905 89 894

61 22 25 85

tove.grini@irev.no

Karenstuen, Anette Forvaltnings-revisjon Revisor Master i ledelse og organisasjons-psykologi 476 78 600

61 22 25 62

anette.karensturen@irev.no

Lier, Kaija Skaare Forvaltnings-revisjon Revisor Master i menneskerettigheter 414 48 554

61 22 25 78

Kaija.skaare.lier@irev.no

Roen, Hans Kristian Forvaltnings-revisjon Revisor Master i rettsvitenskap 482 64 044

61 22 25 61

hans.kristian.roen@irev.no

Svesengen, Tone Huuse Forvaltnings-revisjon Revisor Jurist 61 22 25 87

Tone.huuse.svesengen@irev.no

Berg, Steinar Christen Regnskaps-revisjon Fagansvarlig

Oppdrags-ansvarlig revisor

Statsautorisert revisor 458 51 026

61 22 25 84

steinar.christen.berg@irev.no

Dybdal, Ingebjørg Regnskaps-revisjon Oppdrags-ansvarlig Statsautorisert revisor 977 20 647

61 22 25 74

ingebjorg.dybdal@irev.no

Hesthagen, Anne Regnskaps-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Bachelor i revisjon 996 11 189

61 22 25 63

anne.hesthagen@irev.no

Julusmoen, Heidi Floor Regnskaps-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Statsautorisert revisor 911 70 668

61 22 25 71

heidi.floor.julusmoen@irev.no

Olafsen, Heidi Holm Regnskaps-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Bachelor i revisjon 936 95 820

61 22 25 72

Heidi.Holm.Olafsen@irev.no

Romundgard, Unn Regnskaps-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Bachelor i revisjon 482 79 957

61 22 25 86

unn.romundgard@irev.no

Baltatu, Adriana Regnskaps-revisjon Revisor Bachelor i revisjon 47 91 48 63

61 22 25 60

adriana.baltatu@irev.no

Ellingsson, Siv Jensen Regnskaps-revisjon Revisor Statsautorisert  revisor 406 37 991

61 22 25 83

siv.jensen.ellingsson@irev.no

Gustavsen, Bjørn Regnskaps-revisjon Revisor Høyskolefag i  revisjon 920 86 117

61 22 25 69

bjorn.gustavsen@irev.no

Haga, Astrid Regnskaps-revisjon Revisor Bachelor i revisjon

Autorisert regnskapsfører

411 47 984

61 22 25 66

Astrid.haga@irev.no

Lein, Anne Ingeborg Regnskaps-revisjon Revisor Siviløkonom 982 07 233

61 22 25 64

anne.ingeborg.lein@irev.no

Pettersen, Kristel Regnskaps-revisjon Revisor Siviløkonom 907 75 985

61 22 25 79

Kristel.pettersen@irev.no

Solberg, Anne Line Regnskaps-revisjon Revisor Statsautorisert revisor 417 78 836

61 22 25 65

Anne.line.solberg@irev.no

Skrebergene, Hilde Regnskaps-revisjon Revisor Bachelor i revisjon 951 85 233

61 22 25 73

Hilde.skrebergene@irev.no